Aabv

Ofte stilte spørsmål om bålforbud

Hva er generelt bålforbud?

kaffebålOm våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbud å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og utmark. 

Hva er lov under generell bålforbud?

Kort oppsummert har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tiden 15. april - 15. september i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Under generell bålforbud er det lov til å grille i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.Du kan også grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Mange kommuner tillater også at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig. Du må søke om lov eller melde fra til kommunen først. Reglene varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med din kommune der du bor.

I Ålesund kommune er det forbudt mot bål og avfallsbrenning hele året. Med unntak som kaffebål, griller og utepeiser ol. til grilling av mat. Jmf. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Bråtebrenning i Ålesund kommune er ikke tillatt, men det kan søkes kommunen om dispensasjon. Søknadskjema finner du på Ålesund kommuners nettside.

Hva er totalt bålforbud?

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål i det hele tatt, ikke noen plass. Du kan heller ikke bruke godkjente bålplasser når det er totalforbud. Bråtebrenning er heller ikke lov når det er totalforbud.

  

 

Emneord: Bål og grilling