Aabv

Ofte stilte spørsmål om rømningsveier i bolig

rømningsvinduEr det krav til at soverom skal ha vindu som rømningsvei?

Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Iht dagens regelverk skal det fra branncellen (boligen/leiligheten) være tilgang til to uavhengige rømningsveier eller direkte tilgang til sikkert sted. Utover dette må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Hvordan skal vindu som rømningsvei være utformet?

Avstand fra golv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,2 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu

VTEK § 11-13 Figur 5: Minimumsmål (fri bredde og høyde) for rømningsvinduer.vindu VTEK 11-13

 

Er det krav til stige når vindu er tilrettelagt som rømningsvei?

Fra bolig kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 m over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Utfellbare stiger uten ryggbøyler og redningsliner som selges kan benyttes som supplement dersom der er under 5,0 m ned til planert terreng.

 

Ved ombygninger eller bruksendringer - hvor kan vi henvende oss for å få informasjon om krav til brannsikring?

Plan- og bygningsetaten skal svare på henvendelser tilknyttet bruksendringer og ombygging. I forbindelse med slike saker skal det engasjeres brannteknisk rådgiver som beskriver krav/løsninger. Kontakt servicetorget på telefon 70 16 20 00. 

En finner Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside, se kapittel 11 Sikkerhet ved brann.
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/

Brannvesenet kan være behjelpelig med å henvise til hvor i forskriften enkelte krav står.