Ofte stilte spørsmål om sameier/borettslag/styrer

Skrevet .

Hva er styrets plikt når det gjelder røykvarslere og slokkeapparater?

BrannslokkerStyret i borettslag og sameier har en plikt til å ha rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av røykvarslere og slokkeapparater i fellesarealer og boenheter.

Trenger vi HMS i borettslag og sameier?

Borettslag og sameier faller inn under virksomhetsbegrepet; Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke ( Brann og eksplosjonsvern loven § 4 punkt F).

Virksomheten plikter å gjennomføre et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Det skal kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet. (Brann og eksplosjonsvern loven § 8 )

Hva kan lagres i rømningsvei?

Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming. Som hovedregel bør du ikke lagre noe der. Husk at ved en brann kan situasjonen være uoversiktlig.

Kan vi grille på terrassen?

Brann- og redningsetaten anbefaler ikke bruk av kullgrill på terrasse / balkong. Gass- eller elgrill kan benyttes der dette er tillatt. Det er styret i borettslag/samier som lager regler for bruke av grill. NB: Husk å ikke lagre gassbeholderen i kjeller eller på loft.

Kan vi bestille tilsyn/kontroll av brannsikkerheten i hjemmet fra Brann- og redningsetaten?

Brann- og redningsetaten utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder, de som bor i byens eldre bygårder og byens særskilte brannobjekter. Utover dette rykker etaten ut ved bekymringsmeldinger og ved nød. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med konsulentselskaper som jobber med brannteknisk gjennomgang for å kartlegge brannsikkerheten i egen boenhet/bygård/sameie/borettslag ettersom etaten ikke utfører slike tjenester selv.

Vi ønsker derfor å informere borrettslag og sameier om undervisningsopplegg som Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har utarbeidet vedrørende HMS-arbeid i boligselskaper.
Opplegget består av brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!".  Vi håper dette vil være til hjelp og inspirasjon, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet!
 
» Last ned brosjyre 
» 
Last ned sjekk internkontrollen i borettslag,sameier og vel

Les også vår generelle pdfbrosjyre rettet til borettslag og sameier.

Brannvernforeningen har forslag til skjemaer og plakater som kan hjelpe i HMS arbeidet i ditt borettslag. Les også artikkelen brannverndokumentasjon.

Les også:

HMS i boligselskap