Ofte stilte spørsmål om varsling og slokkeutstyr

Skrevet .

Hva er krav til varslings- og slokkeutstyr i boliger?

Røykvarsler testAlle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler i hver etasje som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. 

Varslingsutstyr?


Slokkeutstyr?

De vanligste slokkemidlene i norske hjem er brannslokningsapparat (pulver eller skum) og/eller husbrannslange. Slokkeutstyret er ment som førsteinnsats ved et eventuelt branntilfelle, hvor personer som bor i boligen skal kunne utføre enkelt slokkearbeid før brannvesenet kommer. Det er viktig å ha rask tilgang på slokkeutstyret, og samtidig sørge for at det blir vedlikeholdt etter de kriterier som stilles i lovverket.

Hva bør jeg betale for et slukkeapparat?

Når en skal velge et slukkeapparat bør en se på merking av slukkeeffekten, og ikke prisen. Effektklassen til en brannslukker er et mål på hvor stor brann man kan slukke. To 6 kilos pulverapparater kan se helt like ut, men det kan være forskjell på hvor effektive de er i en brannsituasjon.Når en skal kjøpe et 6 kilos pulverapparat bør en se etter merket 55A.Velger en at skumapparat er minimumskravet 6 liter med slokkeeffekt 21A i bolig, men det anbefales å skaffe et på 9 liter, ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater.

Effekt

Anbefaler dere skum eller pulver apparat?

Både skum og pulver har sine fordeler og ulemper. Det viktigste er at en velger et apparat med tilstrekkelig slokkeeffekt. Under er begge typer beskrevet:

Pulverapparat (ABC-pulverapparat)

Et pulverapparat består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. I en bolig skal et godkjent pulverapparat være på minst 6 kilo.
Fordeler: Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk. Pulveret kveler en brann effektivt. Egnet mot de fleste typer branner.
Ulemper: Apparatet tømmes raskt - et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder. Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk. Kan ødelegge elektriske apparater.

Skumapparat

Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. I en bolig anbefales det å ha et skumapparat på minst 9 liter, ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. Skumapparater på 6 liter med slokkeeffekt 21A er minimumskravet i en bolig.
Fordeler: Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker. Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp). Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann. Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat
Ulemper: Apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 liters skumapparat). Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C. 

Er brannteppe et godt alternativ for å slukke en brann?

Et brannteppe kan ofte være et greit supplement som tilleggsutstyr, men må komme i tillegg til det lovpålagt slokkeutstyr.Et brannteppe er laget av glassfibermateriale med sterk brannmotstand. Det er lett å håndtere og er effektiv mot små branner i startfasen. Den krever derimot at brannen oppdages tidlig og er uegnet mot større branner. Det er også en fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes. 

Brannskum på boks, er det effektivt?

Dette kan ikke erstatte lovpålagt slokkeutstyr, men kan ofte være et greit tilleggsutstyr. Spesielt for eldre og andre mennesker med bevegelighetsvansker, som kan ha vanskelig for å løfte og håndtere apparater, vil dette være et hensiktsmessig supplement.

Hvor bør et slukkeapparat oppbevares?

Et slukkeapparat bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig når brann oppstår. Det er også viktig at den er fastmontert til vegg slik at den ikke kan flyttes på. Når uhellet først skjer vil mange oppleve det som en stresset situasjon og slukkemidlet bør da være på en kjent plass.De fleste velger å plassere den i gangen, da dette ofte er en sentral plass til øvrige rom. Dersom en har flere slukkeapparat eller andre typer slokkemidler (som brannteppe)
anbefales dette oppbevart på/ved soverommet. Dersom en våkner om natten av brannvarsleren vil en da være mer forberedt til å slukke brannen.

Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av brannslokningsapparater?

Spjelkavik Brannstasjon gjennomfører slike kontroller, ta kontakt på 70 16 32 45

Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?

Kontroll av pulverapparter skal utføres hvert 5. år med service hvert 10. år av en autorisert fagperson (NB! For skum gjelder hvert 2. år og service hvert 5. år). Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.

Hvor kan vi levere fra oss gamle brannslokningsapparater?

Gamle brannslokningsapparater kan leveres på Bingsa miljøstasjon

Les mer om dette på nettsiden Sikker hverdag

Emneord: Slokkeutstyr