Aabv

Vedlikehold av skorsteiner og ildsted

feiing på takRegelmessig rengjøring av skorsteinen reduserer risikoen for sotbrann og gir bedre fyringsøkonomi. Bare en millimeter sot kan øke fyringsutgiftene med opptil 5 prosent.

Mindre vedlikehold av skorstein, som slemming og pussing kan du gjøre selv. Større vedlikehold, for eksempel rehabilitering er søknadspliktig arbeid og krever fagfolk. 

Kontroll av ildsted

Noen få minutters egenkontroll av ildstedet kan gjøre fyringssesongen sikrere. Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved skjøter i røykrøret. Undersøk at det ikke er sprekker eller utettheter på ildstedet og at pakningene er i orden. 

Ildstedets overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det tegn på for høy strålevarme som kan antenne og starte en brann. Se til at det ikke er plassert brennbare ting oppå eller for nært ildstedet. 

Gamle skorsteiner

En gammel skorstein må regnes som svekket og ikke like god som ny. Fyringsøkonomisk er også eldre skorsteiner lite lønnsomme, og miljømessig dårlige. 

Eldre teglskorsteiner er enklere bygget enn dagens skorsteiner. De var bygget for datidens ildsteder, fyringsmønster og brensel, ofte koks. I de fleste tilfeller har eldre skorsteiner for stort tverrsnitt, noe som bidrar til at røykgassen nedkjøles og at sot setter seg på innsiden av skorsteinen. Denne soten kan senere antenne og utvikle seg til sotbrann. At skorsteinen er uisolert forsterker nedkjølingen ytterligere.

 

 

 

Emneord: Feiing