Brann i tunnel

tunnellHva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel? Her er gode råd til deg som er trafikant.

 De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På høytrafikkerte veger med fire kjørefelt har tunnelene to løp. Der kjører all trafikk i samme retning Det er forskjellige måter trafikanter skal oppføre seg på i disse tunneltypene ved brann:

Generelle regler ved brann eller røyk i tunnel:

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger:

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:

Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet.

Se også: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/brann-i-tunnel

Kilde: (Statens vegvesen)