Aabv

Sikkerhet for eldre

Rullestol1. oktober er FNs internasjonale eldredag. Ålesund Brannvesen ønsker å fokusere på trygghet for denne gruppen, ved å gjøre oppmerksom på ulike farer som kan oppstå i hjemmet.

Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn tidligere i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir det gjerne behov for ulike tiltak i boligen; både ombygging og tilpasning.

En rekke mindre forbedringer for å gjøre boligen sikker kan gjøres selv. I brosjyren "Trygghet i hjemmet for eldre" listes en rekke tiltak som bidrar til å gjøre boligen sikrere.

Se vår brosjyrepdfBRANNSIKKERT_HJEM_2018.pdf om forebygging av brannsikkerhet for eldre.