Kontroll av pulverapparat og håndslokkere

BrannslokkerAlle som er eier av en bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler i hver etasje, og minst et pulverapparat eller skum/vannapparat/brannslange eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende kapasitet. De samme reglene gjelder for hytter og sommerhus. Les mer på Lovdata.

Fra 1. august 2010 ble kravet til brannslukker i bobil og campingvogn endret fra 6 kg pulverslukker til 2 kg pulverslukker. Les mer på Lovdata.

Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. 

Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres.


Har du pulverslokker skal den vedlikeholdes av profesjonelle hvert femte år og gjennomgå et grundig vedlikehold hvert tiende år.

Hyppigere vedlikehold kan være aktuelt ut fra hvilket miljø håndslokkeren er plassert i.
Har du vann- eller skumapparat må disse oppbevares frostfritt, med mindre de er egnet for det.

Kvartalsvis egenkontroll:
Kontrollen utfører du selv for å sikre at håndslokkeren til enhver tid er funksjonsdyktig ved å:


Oversikten over kompetente virksomheter kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no.

Les mer om manuelt slokkeutstyr hos DSB

Som et forebyggende tiltak tilbyr Spjelkavik brannstasjon kontroll av brannslokkere/pulverapparater når de har anledning. De kan fra tid til annen være ute på oppdrag og øvelser. Da er stasjonen ubetjent og ingen som kan ta denne type arbeid. Spørsmål ta gjerne kontakt Spjelkavik brannstasjon på tlf. 70 16 32 45 eller 409 13 688.

 

Emneord: Slokkeutstyr