Røykrør

Feiing av pipeEtt frittstående ildsted knyttes til skorsteinen med et røykrør. Det må være helt tett rundt røykrørets tilslutning til skorsteinen. Såkalt tettesnor av glassfiber eller aluminiumsilikat benyttes ofte mellom røykrør og røykrørsinnføring.

  roykror

Dersom det det ikke står noe annet i monteringsveiledning til ovnen eller røykrøret, skal det ha en avstand på minst 300 mm til brennbart materiale. Ved gjennomføring av røykrør gjennom vegg er avstandskravet minimum 230 mm.

Røykrøret skal monteres i henhold til monteringsveiledning.

Feieren skal kunne inspisere og feie hele røykrøret mellom ildsted og skorstein. Det må derfor være inspeksjonsluker i røret dersom det er behov for dette.

Røykrøret bør gå litt på skrå oppover når det føres inn i skorsteinen for å redusere varmebelastning og sørge for best mulig trekk. Røykrøret må gå helt inn, men skal ikke stikke inn i røykkanalen, da dette vil skape dårligere trekk.

For mer informasjon om fastsmurt røykrør og røykrørsinnføring, se Byggforskserien 752.135, SINTEF Byggforsk

Kilde: SINTEF Byggforsk og Oslo brann og redning
Illustrasjonsbilder: Opphavsrett SINTEF Byggforsk

Emneord: Feiing