Aabv

Krav til ildsted og brannmur

krav til ildsted og brannmurReinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse, men tiltaket skal meldes til kommunen du bor i.

Dokumentasjon/veiledning

Alle ildsteder skal være typegodkjente av Sintef Certification. Det vil si at de skal være godkjent for bruk i Norge og at ildstedet skal settes opp iht. monteringsveiledningen.

Det  er ALLTID monteringsveiledningen til ildstedet som skal følges. Men nedenfor vil du finne en oversikt over de vanligste kravene ved montering av ildsted.

Det stilles i dag krav til utslipp på lukkede ildsteder. Disse kravene for utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i Norsk standard. Unntatt for denne regelen er bevaringsverdige ildsteder produsert før 1940.

Valg av ildsted

Moderne, rentbrennende ildsteder er snille mot både lommeboka og miljøet. Vi fraråder åpne peiser ved valg av nytt ildsted.

Krav

Kilde: Byggforskserien 552.135, SINTEF Byggforsk

Alle ildsteder har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 300 mm fra røykrøret til brennbart materiale.

Lukkede ildsteder

For nyere ildsteder skal det alltid følge med monteringsveiledning og dokumentasjon. For ildsteder produsert før 1.7.1997, men etter 1940 gjelder følgende regler:

Ildsted mot ubrennbar vegg

Ildsteder uten dokumentasjon kan stilles opp mot ubrennbar vegg som vist nedenfor.

Kopirett: SINTEF eldre20ildsted20og20brannmur3 PNG20200x102eldre20ildsted20og20brannmur1 PNG20200x161

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og avstand fra ildsted til brannmur må være minst 100 mm. Avstanden regnes fra eventuelle utspring

Kilde: Byggforskserien 752.135, SINTEF Byggforsk

Ildsted med brannmur foran brennbar vegg

Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan installeres parallelt med brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en skjermplate av egnet ubrennbart materiale, for eksempel 2 mm tykk stålplate eller 8 mm tykk sementbasert plate.

Å øke ildstedets avstand til brannmuren i stedet for å montere skjermplate gir ikke alltid god nok effekt.

Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600 mm fra parallell vegg. Ildsted i hjørne, som plasseres med heteflatene i 45° vinkel mot veggene, kan monteres mot brennbar vegg hvis avstanden er minst 300 mm.

 Ildsted20mot20brannmur20foran20brennbar20vegg PNG20500x271

 element20med20luftekanal PNG20200x320

 

 

 

 

 

Brannmur kan utføres i betong eller murverk med tykkelse på minst 100 mm. Eventuelt kan man bruke ferdige brannmurelementer.

Noen brannmurelementer må ha luftekanaler eller monteres med avstandsstykker for luftgjennomstrømning. Det fins også dokumenterte brannmurplater uten krav til lufting mellom plata og brennbar vegg.

Minimumsmål på brannmuren er alltid oppgitt i monteringsveiledning for ildstedet.

Alle spesifikasjoner og krav er grundigere gjennomgått i Byggforskserien 552.135, SINTEF Byggforsk

Kilde: SINTEF Byggforsk og Oslo brann og redningsetat. 
Illustrasjonsbilder: Opphavsrett SINTEF Byggforsk 

Emneord: Feiing