Aabv

Plassering av avfallsbeholdere

Boss duker langs veggenFor å unngå brann setter forsikringsselskapene krav i forsikringsavtalen til plasseringen av avfallsbeholdere. Ordlyden i sikkerhetsforskriftene kan variere noe, men er i hovedsak som følger:

•Brennbart avfall og brennbart materiale som ligger fritt eller i avfallsbeholdere skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til byggverk og uansett minst 5 meter fra yttervegg. Unngå i tillegg plassering under tak, i skur eller på overdekte lasteramper. Sjekk med ditt forsikringsselskap om hvilket avstandskrav som gjelder i din forsikringsavtale.
•Brennbart avfall og brennbart materiale kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst avfallsbeholder konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.
•Når brann oppstår som følge av brudd på disse sikkerhetsforskriftene, kan det føre til at erstatningen reduseres.

For å unngå brann setter forsikringsselskapene krav i forsikringesavtalen til plasseringen av avfallsbeholdere.

Les :

Sikker plassering av avfallsbeholdere