Aabv

Sikkerhet ved store arrangementer

dsb veiledningDirektoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har kommet ut med en ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer som skal bidra til å forebygge ulykker der store menneskemengder er samlet.

 

Veilederen er ment å skulle være en håndbok til nytte for både arrangører, aktører og myndigheter enten det gjelder teaterforestillinger, konserter, festivaler, sportsarrangementer og lignende med store ansamlinger av mennesker og med potensial for store ulykker. Veilederen skal være til hjelp både for de som står bak de største arrangementene, men også arrangører av mindre tilstelninger skal kunne ha nytte av den. Arrangøren må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann.Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i tilfelle evakueringsbehov.


Meldeplikt til brannvesenet


Ålesund Brannvesen skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningene/området er beregnet til.

Hvordan sikkerheten er ivaretatt skal dokumenteres i meldingen ved å opplyse:

 • tidspunkt, tema, størrelse, sted mv
 • risikoanalyse for arrangementet
 • hva som kan gå galt
 • hvordan arrangøren vil hindre at dette skjer
 • hvilke sikkerhetstiltak som kan redusere konsekvensene, hvis noe galt skjer
 • beskrivelse av brannsikringstiltak
 • alarm/lydanlegg/lysanlegg
 • slokkeutstyr
 • rømningsveier; kapasitet, avstand og merking: beliggenhet, antall adkomstsveier, bredde, rømningsskilt/belysning og rømningsveienes kapasitet og utforming i forhold til beregnet antall publikum og tilgjengelig rømningstid
 • hvis det gjøres endringer i forhold til lokalets godkjenning, må publikumsantallet beregnes og dokumenteres av en kvalifisert brannrådgiver
 • prosedyre for evakuering
 • oversikt over sikkerhetspersonell
 • antall, rutiner og ansvar
 • gjennomført opplæring og øvelser
 • tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet

Veilederen er utarbeidet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat og Vegdirektoratet samt Norsk Rockeforbund, som har gitt et uvurderlig bidrag med sin praktiske erfaring og store arbeidsinnsats.

pdfVeileder om sikkerhet ved store arrangementer