Aabv

Ansvar skorstein og Ildsted

PipeDet er eiers ansvar å sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som beregnet. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegger ikke brukes.(Lovdata) 

Skorstein

Skorstein er en del av fyringsanlegget og en viktig bygningsteknisk installasjon i bygget. Skorstein er den vertikale delen av røykanalen. Skorsteinen har til oppgave å transportere røykgasser fra fyringsanleggets røykkanal til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

Ved oppføring av eller endringer på den delen av skorsteinen som er under taket, må du søke.

 

Ildsted

Ildsted er en del av fyringsanlegget. Ildsted er ovner for vedfyring, flytende eller gassformig brensel, samt peiser og peisovner for lokal oppvarming. Ved montering/endring av ildsteder, skal kontrollerklæringsskjema.

Om du skal installere nytt ildsted eller foreta andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget må du melde ifra til kommunen du bor i. (Lovdata)

Emneord: Feiing