Enkle råd om brann og el-sikkerhet i boliger

Skjermbilde full kontrollBrosjyre med enkle råd om brann- og el-sikkerhet i boliger. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening (2012).
Brosjyren "Full kontroll?", som retter seg mot boligeiere. Med korte og enkle tekster gir brosjyren nyttige råd om brann- og el-sikkerhet i boliger.
 

Det er laget en brosjyre med tips og råd som kan hjelpe folk med å bedre brann- og el-sikkerheten i deres bolig. Små grep kan øke brannsikkerheten betraktelig

Sjekkliste hver dag før du legger deg:

Emneord: Elektriske apparat