Aabv

Enkle råd om brann og el-sikkerhet i boliger

Skjermbilde full kontrollBrosjyre med enkle råd om brann- og el-sikkerhet i boliger. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening (2012).
Brosjyren "Full kontroll?", som retter seg mot boligeiere. Med korte og enkle tekster gir brosjyren nyttige råd om brann- og el-sikkerhet i boliger.
 

Det er laget en brosjyre med tips og råd som kan hjelpe folk med å bedre brann- og el-sikkerheten i deres bolig. Små grep kan øke brannsikkerheten betraktelig

Sjekkliste hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at levende lys er slokket.
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket.

  Hver måned:
 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

  Hvert kvartal:
 •  Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at
  pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

  Hvert halvår:
 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang
  i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.

  Hvert år:
 • Bytt batteri i røykvarsleren.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende.

  Hvert tiende år:
 • La fagfolk gjennomgå det elektriske anlegget i boligen

Emneord: Elektriske apparat