Sjekk brannveggen

Skjermbilde sjekk brannveggenEn brannvegg kan ikke hindre at en brann oppstår, men den kan begrense skadene ved brann. Dette betyr at menneskeliv og verdier kan reddes.

Brosjyren gir en grunnleggende innføring i krav som stilles til brannvegger og typiske feil. Brosjyren inneholder også en sjekkliste. Brosjyren er utviklet av et samarbeid mellom Brannvernsamarbeidet Mur og Betong, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Finans Norge, If , Sparebank1, Gjensidige, Trygg og Norsk Brannvernforening.

Ny versjon av brosjyren - Sjekk brannveggen