Aabv

Bruk og oppbevaring av gass

telt st.olavsplass notnesgataDet er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass inne i serveringssted, i overnattingssted eller i forsamlingslokaler. Kun bruk fra fastmontert anlegg med utvendig tank/flaske plassert i eget rom eller skap. Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft.( F. eks. Flasker til terrassevarmere / gassgrill).

Større mengder brannfarlig vare skal innrapporteres via altinn.no

Ny forskrift om håndtering av farlig stoff trådde i kraft 8 juni 2009. Denne forskriften setter krav om innmelding av farlige stoff dersom det oppbevares større mengder. For f.eks. propan er grensen satt ved 400 liter for innmelding til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Dersom det blir oppbevart mindre mengder skal oppbevaringen skje i henhold til kravene som forskriften setter.
Forskriften finnes på dsb.no og på regelhjelp.no

Ålesund brannvesen KF har utarbeidet en pdfbrosjyre med informasjon,råd og regler. 

Emneord: Bål og grilling