Aabv

Brannvern på mange språk - Fire safety in the home

gangestervika 0122Norsk Brannvernforening har utarbeidet en brosjyre som heter "Brannsikker bolig" som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på hele 32 språk. Her kan man også se video på mange forskjellige språk.

Dette kan være en nyttig link til de som bor i Norge og er fremmedspråklige.
Ålesund Brannvesen ønsker å formidle denne liken til beboere i kommunen.