Aabv

Forskrift bålbrenning

Bålkos Foto fra Pixabay kosterMange lurer på om det er lov å grille og tenne bål i Ålesund kommune. Nedenfor finner du forskriften som gjelder i Ålesund.

Forskrift om bålbrenning ble vedtatt 07.04.2011. Kort sammenfattet så er avfalls- og bråtebrenning forbudt i Ålesund kommune. Hageavfall kan leveres gratis til Bingsa eller kvernes og komposteres lokalt.

Bystyret vedtok 07.04.2011 ny lokal forskrift: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ålesund kommune, Møre og Romsdal. I forskriften heter det:

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet

 Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b) Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.

c) St.Hansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes innen 20.juni til brannvesenet i eget skjema. Bålområdet skal ryddes etter bruk.

d) Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.

§ 6 Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Slik søknad sendes Ålesund kommune, virksomhet for VAR, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Brenning av avfall i småovner og åpen brenning (Dispensasjonssøknadskjema)

Hele forskriften finnes på Lovdata.

Emneord: Bål og grilling