Skal du på hytta i høstferien?

hytteRøykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Likevel kan 150 000 hytter stå uten fungerende brannvarsling.

Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Les vår brosjyre pdfBRANNSIKKERHET_i_HYTTE.pdf


Typiske brannårsaker

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ ildsteder topper listen over brannårsaker. Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet.


Vedlikehold

Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Sjekkliste:

Lag din egen nødplakat

Mange hytter mangler presise adresser, og redningsmannskaper opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å beskrive godt nok hvor de befinner seg. Uriktig eller dårlig stedsangivelse kan forsinke redningsmannskapene og få store konsekvenser.

På nettsidene til Statens kartverk kan alle lage sin egen nødplakat, som kan henge godt synlig på hytta. På plakaten fremkommer geografisk posisjon av hytta i et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk frem. Dermed kan du gi redningsmannskapene en stedsanvisning de ikke kan ta feil av!

Bruk sunn fornuft!

Videre oppfordrer Ålesund Brannvesen KF til aktsomhet ved bruk av stearinlys og ildsted. Fyr med tørr ved. Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorstein og minimal forurensning. Vanligvis innholder friskt trevirke ca. 60 % vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20 %, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

Les også:

Norsk brannvernforening har i samarbeid med TrygVesta og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget en brosjyre som heter Trygg hyttekos. 

Ålesund Brannvesen ønsker alle en brannsikker høstferie.