Kontrollere gassutstyr i båt, campingvogn og bobil!

Følg gassvettregleneHvis du ikke alt har gjort det - nå er det tid for å kontrollere gassutstyr i båt, campingvogn og bobil! Sjekk at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner på tur, og at gassapparatet og beholderen er i god stand.

Nedenfor finner du noen tips:

Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.

Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
Propanslangen skal være EN- eller SIS-merket. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Dette kan du gjøre med sterkt såpevann, eller bruke egne propanlekkasjesprayer som er å få kjøpt i faghandelen. Bøy/knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. Både AGA  og Teknologisk Institutt as Norsk Gassenter anbefaler at det gjøres hvert 3. år.

Bruk kun CE-merket propanutstyr.
Sjekk datostemlingen på gasslangen, Produksjonsåret står på slangen. Og etter 3 år bør gassanlegget få ny slange.

Ikke utsett flasken for kraftig varme.
Alle propanflaskene har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen. Dette tilsvarer en temperatur på ca 65 grader.

Propanflasken skal alltid stå.
Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil da ikke avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan da eksplodere.

Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.
Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.

Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.
Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefalers det at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.

Monter CO-varsler i bobilen,båten eller campingvognen. 
I bobilen/campingvognen er det viktig med CO alarm fordi CO er en luktfri livssfarlig gass som lett kan komme inn i bilen/vognen eller båten ved lekkasjer ol. En CO/kullos alarm er detekterer raskt farlige konsentrasjoner av den luktfrie farlige gassen karbonmonoksid.

Røykvarsler og brannslokker
Sover du i bobilen, campingvognen eller båten er røykvarsler en selvfølge. Sjekk at røykvarsleren fungerer og at brannslokkeapparat er på plass, fastmontert og lett tilgjengelig før du reiser på tur.

Kravene til oppbevaring av gass i private boliger?
I en boenhet kan det maksimalt oppbevares 55 liter brannfarlig gass. Det tilsvarer to 11-kilos flasker. I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter brannfarlig gass. Det er forbudt å oppbevare propan på loft, i kjeller og i andre rom under terreng. Bruker du propan må du jevnlig sjekke slanger og koblinger på propanutstyret.


Les også: DSB oppbevaring av farlig stoff i bolig
 
                Sikkerhverdag - Gass og brannfarlig væske

Emneord: Fritid