Aabv

Husk å øve på brann hjemme.

rømningsvinduVi ønsker at alle hustander øver på brann hjemme.

Det er altfor mange familier som ikke gjennomfører en brannøvelse hjemme. Og hvis brannvasleren plutselig begynner å pipe og barna er hjemme alene, blir de redde og vet ikke hva de skal gjøre. Hvis man derimot tar med hele familien gjennom en brannøvelse, så vil denne opplevelsen bli en helt annen.

TNS Gallups undersøkelse viser at ni av ti familier mangler konkret avtale om møtested utendørs i tilfelle brann. Halvparten av barnefamiliene i undersøkelsen har verken snakket om eller tenkt gjennom hva de ville gjøre hvis det begynner å brenne i huset.

Dette er ting det må gå nærmest automatikk i.
En brann på natten kan det å kunne brannvesenets nødnummer, vite hvor brannslokkingsapparatet står og hvor familiens møteplass ute er, være avgjørende.

Se Youtube video om Brannøvelse hjemme

Filmen er laget i anledning Nasjonal brannøvelse i uke 38. Se www.brannvernuka.no for mer informasjon
og sikkerhverdag.no