Aabv

Slipp brannbilen fram.

min 3 mTenk over hvor og hvordan du parkerer, slik at din bil ikke sperrer veien. En brannbil trenger minimum tre meters bredde på veien for å komme fram. Er der en sving eller en kurve i vegbanen trenger brannbilen mer plass.
 
Framkommeligheten er viktig for at brannvesenet skal kunne gjøre en effektiv og god jobb. Dersom korteste vei til ulykkesstedet er blokkert vil verdifulle minutter gå tapt, og særlig i de områdene som ikke har alternative tilkomstveier kan dette være fatalt.
Husk at liv og helse kan stå på spill når brannvesenet er ute på utrykning. Det er avgjørende at utrykningskjøretøy kommer helt fram til skadestedet. Spesielt viktig er det at vi har mulighet til å plassere høydemateriell som stigebil og lift på en hensiktsmessig måte. 
 
Tenk over hvor du parkerer – husk at brannbilen trenger minimum 3 meters bredde!