Aabv

Ta vare på dine eldre.

Eldre godkjent personPersoner over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen.

Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet. – Vi oppfordrer alle som har eldre slektninger til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

Det er det vi kaller «Kjøkkenpraten». Antall eldre som bor i egen bolig vil trolig øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

– En liten «kjøkkenprat» om brannsikkerhet kan bidra til å redde liv. Med noen enkle grep kan du redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om ved for eksempel å skifte røykvarslerbatteri eller vurdere behovet for komfyrvakt.