Aabv

Øv på brann hjemme.

brannstigeÅlesund brannvesen ønsker at alle hustander Øver på brann hjemme.

Det er altfor mange familier som ikke gjennomfører en brannøvelse hjemme. Og hvis brannvasleren plutselig begynner å pipe og barna er hjemme alene, blir de redde og vet ikke hva de skal gjøre. Hvis man derimot tar med hele familien gjennom en brannøvelse, så vil denne opplevelsen bli en helt annen.

Har du tenkt gjennom dette?

En brannøvelse handler om å fordele oppgaver. Man bør tenke gjennom hvem som skal ta med barna, hvor står brannslokkeapparatet/husbrannslangen og hvordan fungerer dette. Hvem som løsner brannstigen, om man har det. Ja, rett og slett planlegge hvem som skal gjøre hva.

Folk bør også øve på å åpne soveromsvinduet. Selv om det bare er en enkel knapp på vinduet, som man vet hvordan åpnes, er det greit å prøve det av og til. I en stresset situasjon i mørket, kan det være vanskelig.

TNS Gallups undersøkelse viser at ni av ti familier mangler konkret avtale om møtested utendørs i tilfelle brann. Halvparten av barnefamiliene i undersøkelsen har verken snakket om eller tenkt gjennom hva de ville gjøre hvis det begynner å brenne i huset.

Dette er ting det må gå nærmest automatikk i.

En brann på natten kan det å kunne brannvesenets nødnummer, vite hvor brannslokkingsapparatet står og hvor familiens møteplass ute er, være avgjørende.

Tips til brannøvinga:

  • Før dere starter, avtale en fast møteplass utenfor huset som det er lett for alle å huske, eksempel ved garasjen eller ved innkjørselen.
  • Se til at rømmingsveier er lett tilgjenglige, og alle dører og vindu lett kan åpnes fra innsiden.
  • De minste barna trenger hjelp av voksne for å komme seg ut. Om det er flere voksne og barn i huset, må de voksne avtale seg imellom hvem som tar seg av hvilket barn.
  • De eldste barna kan lære seg å komme seg ut på egen hånd, samt ringe nødnummert 1-1-0.
  • Når røykvarsleren piper, se til at alle som er i huset blir varsla. Hjelp hvarandre underveis. Tell og sjekk at alle har kommet seg ut til den avtalte møteplassen.

Se Youtube video om Brannøvelse hjemme

Filmen er laget i anledning Nasjonal brannøvelse i uke 38. Se www.brannvernuka.no for mer informasjon.

Brannbil i aksjon

 rømningsvindu