Aabv

Det blir flere og flere syklister på veiene.

DSC 0056Sykling er bra for kroppen, miljøet og bylufta. Men er det like bra for trafikksikkerheten? 

Ålesund er en by som har fått flere syklister på veiene de siste årene. Dette byr på utfordringer både for bilistene og for syklistene. Vi ber derfor alle om å ta hensyn til hverandre i trafikken.

Det er vanskelig å vite hva som er tryggest: Å sykle på fortauet sammen med fotgjengerne, eller kaste seg inn i trafikken med raske biler og generelle trafikkregler.

En del sykkelulykker skjer fordi syklister og bilister ikke kjenner sykkelreglene godt nok. Lær de viktigste reglene "Forskrift om kjørende og gående trafikk"

Trygg Trafikk har på en enkel måte forklart sykkelreglene i sin artikkel "Hva sier loven om sykling".

Statens vegvesen har i sin artikkel 8 smarte tips til syklister og bilister om hvordan en på en trygg og god måte kan dele vegen.

Ålesund brannvesen har fokus på forebyggende tiltak og håper at informasjon kan føre til bedre forståelse mellom bilister og syklister og deretter føre til mindre ulykker i trafikken. 

Emneord: Fritid, Informasjon