Aabv

Vær varsom ved utendørs brenning

kaffebålKnyttet til flere branner i skog, mark og lyng siste dagene, går brann og politi i Møre og Romsdal ut med en generell melding om at det nå må utvises stor varsomhet.

- Nå er det tørt og skogbrannfaren øker, vær svært forsiktig med bruk av ild utendørs, sier brannsjef Geir Thorsen.

- Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp bål i naturen, grunnet større fare for gress- og skogbranner. Faren for å forårsake gress- og skogbranner er nå normalt større enn ellers i året. I denne perioden er det ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.

Nye regler

I ny forskrift om brannforebygging av i år, har det blitt tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Vær likevel oppmerksom på at i flere av kommunene i Møre og Romsdal finnes lokale forskrifter. I disse kommunene er det fremdeles generelle forbud for å gjøre opp åpen ild for eksempel i deler eller hele året. All bålbrenning utføres på eget ansvar. Sett deg inn i lokale regler som gjelder der du bor.

Kan legge ned forbud

- Når det er tørt eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs i et område. Dette er ikke aktuelt per 7. juni, men vi følger situasjonen nøye, sier brannsjef Thorsen.

Flatebrenning

- Flatebrenning eller brenning av hogstavfall, samt gress og lyng må meldes til brannvesenet, sier Thorsen. Det skal være en ansvarlig leder for brenningen. Det må også utarbeides lokal plan og den som tenner på må sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte.

- Denne type brenning er risikofullt og den som tenner opp har et stort ansvar. Sett deg inn både lokale forskrifter og brannforskriften før denne type brenning gjennomføres.

På eget ansvar

- Fra politiets side vil vi understreke at det nå er viktig at folk er forsiktige med å gjøre opp ild. Følg reglene som gjelder både nasjonalt og lokalt. Husk at uaktsomhet kan medføre straffeansvar, sier Thorry Aakenes leder for felles operativ enhet i Kristiansund, Møre og Romsdal politidistrikt.

Engangsgrill og bålpanne

- Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Vi ser at disse ofte er årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk, sier brannsjef Thorsen.

Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall. Du må kun bruke tørr og ren ved eller grillkull.

Hageavfall ikke søppel

Ny forskrift om brannforebygging åpner i utgangspunktet nå for at du kan brenne hageavfall, men bare om kommunen der du bor ikke har egen lokal forskrift. De som kan brenne hageavfall kan kun brenne små mengder kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det må skje forsvarlig og der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

Røyk fra bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres. Røyken er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer. Brannvesenets anbefaling er derfor å la være å brenne hageavfall. Lag heller kompost eller levere hageavfallet til gjenvinning.

GENERELLE RÅD

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind.

  • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

  • Hold bålet under oppsyn og kontroll.

  • Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

  • Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.

  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.

 

 

Emneord: Bål og grilling