Aabv

Brannverndokumentasjon

brannverndok

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Plikten til å ha et internkontrollsystem for å sikre at din virksomhet følger regelverket innenfor arbeidsmiljø og forurensning gjelder bare hvis du sysselsetter arbeidstaker.

Rutinene for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker, osv. Men selve kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. Start med å skaffe deg internkontrollforskriften med veiledning.. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og om myndighetene som forvalter det.

Branndokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert, og være tilgjengelig for innsyn av offentlige myndigheter. Samtidig er branndokumentasjonen et verktøy for brannvernleder og eier/objektets leder i sitt arbeid for å forebygge brann i virksomheten.

Ålesund brannvesen KF har laget til et forslag til dokumentasjon som kan fylles ut og legges i permen for dokumentasjon av virksomheten. Dette er dokumentasjon som også kan brukes av sameier og borettslag så vel som virksomheter som er registrert som særkilt brannobjekt.

Last ned  pdfForslag_til_brannverndokumentasjon.pdf

Se også vår generelle pdfbrosjyre rettet til borettslag og sameier