Aabv

Hjelp oss frem!

Brannbil trangt2 MaritBrunstad

Nå starter kampanjen som skal forbedre fremkommeligheten for blant annet brannbilen i trange gater.

Utdeling av gule og røde kort til kjøretøy skal få innbyggerne til å tenke over hvordan de parkerer. Brannbilene, parkeringsvaktene og renovasjonsbilene samarbeider rundt å sjekke og teste fremkommeligheten i den sonen kampanjen pågår. Fra 18. desember starter vi i sone 4 i bysentrum som består av Parkgata, deler av Kipervikgata, Fjellgata, Grensegata, Bergvegen, Vervgata, Vannspringdalen, Holmegata, Repslagergata.

Dette er sone 4 i sentrum:

Kart sone4
Prosjektet er et samarbeid mellom Ålesund brannvesen KF, Veg, anlegg og park, ÅRIM og Ålesund parkering.

Hvorfor må fremkommeligheten forbedres?

- Liv og helse kan stå på spill dersom biler sperrer veien. Vi ønsker å bevisstgjøre bileiere rundt parkering. Brannbil, bossbil og brøytebil trenger minimum 3 meter veibredde for å komme seg frem. Vi vil at du skal tenke deg om når du parkerer, sier avdelingsleder beredskap i Ålesund brannvesen KF, Arne Sigurd Hansen.

Snø i trange gater kan bety problemer
Sno grensegata web

Nå rett før jul kan vi oppleve snøfall og da blir det enda viktigere å parkere riktig. Snø i gatene betyr at også brøytemannskapene skal fram, og gatene blir smalere på grunn av snøen. Renovasjonsbilene er også avhengig av god fremkommelighet og daglig forsinkes bosstømmingen i strøk med trange gater.

Deler ut flyers, målebånd, gule og røde kort

Collage informasjonsmateriellFra 15.-17. desember deler vi ut flyers i postkassene i sone 4. Og fra 18. desember vil Ålesund brannvesen, Ålesund parkering og ÅRIM kjøre sjekke fremkommeligheten daglig i gatene som er først ut; Parkgata, deler av Kipervikgata, Fjellgata, Grensegata, Bergvegen, Vervgata, Vannspringdalen, Holmegata, Repslagergata.

De bilene som kan hindre eller sperre for fremkommeligheten til større kjøretøy vil få informasjon i form av gule og røde kort og bedt om å ta mer hensyn ved parkering.

Gult kort på bilen betyr at ditt kjøretøy er parkert slik at det kan hindre fremkommelighet for større kjøretøy.

Rødt kort betyr at ditt kjøretøy er parkert slik at sperret for større kjøretøy. Slik parkering kan få store konsekvenser. Som bilfører har du ansvar for at du parkerer på en slik måte at bilen ikke skaper problem for brannutrykning, brøyting, bossbiler med mer.

- Sammen med de gule og røde kortene vil vi dele ut målebånd på 3 meter som du kan bruke til å måle opp for å sikre at du ikke hindrer for brannbil når du parkerer, sier avdelingsleder beredskap i Ålesund brannvesen KF, Arne Sigurd Hansen.

Gule og røde kort – hva så?

Roar Salen web- I første omgang vil vi oppfordre våre innbyggere til å ta hensyn når de parkerer. Ved å dele ut de gule og røde kortene håper vi at forbedring skjer ved en påminnelse. Biler som hindrer store kjøretøy risikerer gebyr og eventuelt borttauing til alle tider av døgnet. Spar oss for dette arbeidet, og spar deg selv for utgifter og ergrelser. Området kan også få parkeringsforbud, sier Roar Salen, daglig leder i Ålesund parkering.

 

Tips oss!

Vi fortsetter kampanjen rundt i de bydelene der problemet er størst. Er det en plass du vil tipse oss om? Send en e-post til Ålesund brannvesen med adresse og hva som er problemet.

 - En bil parkert på feil sted kan i verste fall være forskjellen på liv og død! Vis derfor hensyn når du parkerer, avslutter avdelingsleder beredskap i Ålesund brannvesen KF, Arne Sigurd Hansen.

Emneord: Informasjon