Aabv

Skjema og søknader

 

Feieravdelingen 

Vi gjør oppmerksom på at dette skjema kun brukes av Ålesund kommune når det skal meldes inn endringer/ny innstalleringer av
fyringsanlegg. Det er adressen på boligen som bestemmer hvilken kommune som skal motta melding om endring.

Forebyggende avdeling  

Meldingsskjema

Ålesund brannvesen verken godkjenner eller gir tillatelser. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling, og svar gis ikke. Dersom brannvesenet har behov for ytterligere informasjon tar vi kontakt.

 

Se også skjemaer for Møre og Romsdal 110-sentral