Aabv

Om oss

Brannkorpset på kirketrappa 1904 470pxÅlesund brannvesen ble etablert i 1864.  Se brosjyren Ålesund brannvesen 1864-2014, som ble laget i  forbindelse med Ålesund 150 års jubileet vårt.

I fyr og flammeDet ble også i anledning 150 års jubileet bokslipp av boka "I FYR og flamme", skrevet av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten. En fantastisk innholdsrik og flott bok.

Vi har fremdeles endel bøker på lager. Så hvis du ønsker kan du bestille boken her, ved å klikke på knappen nedenfor. I mailen må du opplyse om Navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å bestille. Faktura blir sendt i posten. Pris kr 298,-.

bestill her

 

 


Et velfungerende brannvesen

Et velfungerende brannvesen er av grunnleggende betydning for samfunnets evne til å kunne håndtere også ekstraordinære hendelser. I henhold til lov 14. juni 2002 nr. 20 om brann- og eksplosjonsvern skal kommunen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Organisering

Ålesund brannvesen har totalt tolv brannstasjoner. Disse er:

 • Ålesund brannstasjon
 • Spjelkavik brannstasjon
 • Steinshamn brannstasjon
 • Sjøholt brannstasjon
 • Skodje brannstasjon
 • Brattvåg brannstasjon
 • Fjørtoft brannstasjon
 • Haramsøy brannstasjon
 • Lepsøy brannstasjon
 • Flemsøy/Skuløya brannstasjon
 • Søvik brannstasjon
 • Vatne brannstasjon

Hovedbrannstasjonen ligger på Volsdalsberga, ca. 1 km. fra bysentrum. Her er i tillegg til beredskap også brannvesenets administrasjon, forebyggende avdeling og kursvirksomhet lokalisert. 

Se kart som viser hvor brannstasjonene er.


Administrasjon

Administrasjonen i Ålesund brannvesen KF består av brannsjef og stab. Administrasjonen koordinerer foretakets drift i samarbeid med de ulike avdelingene. Videre ivaretar administrasjonen interne oppgavene som budsjett, rekneskap, fakturabehandling, post, arkiv, personal og lønn etc.

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen består av seksjon utrykning, og er fordelt på disse stasjonene:

 • Hovedbrannstasjonen - Nivå 1: Brannstasjon med kasernert personell i vakt gjennom hele døgnet
 • Spjelkavik brannstasjon - Nivå 1: Brannstasjon med kasernert personell i vakt gjennom hele døgnet
 • Steinshamn brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Sjøholt brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Skodje brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Brattåvg brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Fjørtoft brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Haramsøy brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Felmsøy/Skuløya brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Søvik brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Vatne brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Ona branndepot - Nivå 4: Branndepot uten/med faste mannskap
 • Sandøy branndepot - Nivå 4: Branndepot uten/med faste mannskap

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Brannforebyggende avdeling

Vår hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller på byens utesteder, tilsyn på kjøpesentere og bedrifter eller informasjon til byens innbyggere om hvordan de selv kan forebygge ulykker.

Brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende arbeid i henhold til brannlovgivningen. Det består hovedsaklig av tilsyn og informasjon.

Vi utfører tilsyn på følgende områder:

 • Tilsyn i særskilte brannobjekter  - utføres med den hyppiget regelverket beskriver. Vi benytter ulike tilsynsvarianter fra egenerklæringer til mer omfattende systemtilsyn. Definisjoner på særskilte brannobjekter er utarbeidet.
 • Tilsyn på fyringsanlegg - utføres i hht gjeldene feie- og tilsynsordning. Service-erklæringer som beskriver tjenestekvalitet er utarbeidet.

Brannforebyggende avdeling har to ansvarsområder:

 • Brannforebyggende arbeid utføres av kvalifisert brannforebyggende personell.
 • Feiing og tilsyn på fyringsanlegg utføres av kvalifiserte feiere.

IUA

Sunnmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

Kurs og opplæring

Kursavdelingen tilbyr en rekke faste kurs innen brann og sikkerhet, og kan ved behov skreddersy kurs.  

110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund.

Styret i Ålesund brannvesen KF 

Kommunestyret i Ålesund har valgt følgende styre for Ålesund brannvesen KF, dette ble gjort den 12.12.2019

 Medlemmer  Personlig vara
 Asgeir Berg (Frp), Leder Wenche Gausnes Aasen (Frp)
 Eivind Davik (Sp), Nestleder Karoline Stette (Sp)
 Tove Nygård (Ap) Njål Bele (Ap)
 Inger Synnøve Remme  Anne Mette Liavaag
Øystein Bjørkavåg (Ansattrep.) Torgeir Rokkones