Aabv

Ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker

Jeg har en gammel nedgravd tank til fyrningsolje som ikke lenger er i bruk. Kan jeg la den ligge der den ligger, eller må jeg gjøre noe med den?

Forholdet er regulert gjennom "forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker" og § 8 sier hva som må gjøres når tanker tas ut av bruk:

  • Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
  • Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Dette er det ikke brannvesenet som håndterer, men Ålesund Kummune v/ Vann avløp og renovasjon.

Les mer: Nedgravde oljetaker ved Ålesund kommunes nettside.