Aabv

10 Tips for å unngå uønsket alarm

brannalarmDe fleste innser betydningen av å oppdage en begynnende brann så tidlig som mulig. De nye forskriftene om brannforebyggende tiltak og brannsyn krever automatiske brannalarmanlegg som hovedsakelig skal være røykdetektorbasert.


Et automatisk brannalarmanlegg basert på følsomme detektorer krever tiltak mot uønskede alarmer.
Følger du etterfølgende råd vil anlegget fungere etter sin hensikt, og du vil unngå mulige gebyr til brannvesenet for unødige utrykninger.


• Sveising – Utkopling av aktuelle sløyfer eller detektorer før arbeidet starter. Husk, – sveiserøyk har stor spredning.
• Sliping, skjæring – Dette kan medføre røykutvikling akkurat som sveising. Se pkt. 1.
• Legging av golvbelegg – Sveising av plast medfører røykutvikling, – utkopling av aktuelle sløyfer.
• Eksos – Røykdetektorer kan reagere på eksos fra biler og trucker. Steder med problemer kan ved behov koples bort med tidsur i arbeidstiden.
• Damp – Damputslipp påvirker alle typer røykdetektorer.
• Tobakksrøyking – Intensiv røyking kan påvirke detektorene.
• Matos, bruk av brødrister, stearinlys – Alt dette kan påvirke røykdetektorene. Plasser aldri en brødrister under en røykdetektor.
• Anleggsendringer – Om virksomheten i bygningen endres, bør brannalarmanlegget tilpasses. Det kan bli nødvendig å bytte detektortyper på enkelte steder.
• Manglende vedlikehold – Et brannalarmanlegg må vedlikeholdes. Støvete/skitne detektorer kan utløse uønsket alarm, eller forårsake at det ikke gis alarm i det hele tatt. Det samme kan dårlige batterier. Ta ansvaret for at brannalarmanlegget får regelmessig tilsyn, vedlikehold og kontroll.
• Feil bruk – Pass på at du som ansvarlig brannvernleder er fortrolig med ditt brannalarmanlegg. Sørg for å bli oppdatert ved vedlikehold og kontroller utført iht. kontrakt.


NB! Husk at vedlikeholds-/kontrolljournalen skal føres!