Aabv

HMS for borettslag

brannstigeHMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

HMS-arbeid i boligselskaper betyr:

» Å verne om liv, helse og materielle verdier
» Å skape et godt og trygt miljø

Ålesund Brannvesen KF vet at mange styreledere og styremedlemmer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi ønsker derfor å informere borrettslag og sameier om gratis undervisningsopplegg som Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har utarbeidet vedrørende HMS-arbeid i boligselskaper.
Opplegget består av brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!" og et gratis e-læringskurs (se nedenfor). Vi håper dette vil være til hjelp og inspirasjon, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet!
 
» Last ned brosjyre 
»
Last ned sjekk internkontrollen i borettslag,sameier og vel

Les også vår generelle pdfbrosjyre rettet til borettslag og sameier.

  
Gratis e-læringskurs

Brannvernforeningen/Tryg Forsikrings e-læringskurs gir en fin innføring i hvordan styret enkelt kommer i gang med HMS-arbeidet. Kurset er interaktivt, enkelt i bruk og tar bare cirka en time å gjennomføre. Dette kan du gjøre når som helst og fra hvilken som helst datamaskin med internettilgang. Tar du utfordringen?

» Start e-læringskurs 
 
Brannvernforeningen har forslag til skjemaer og plakater som kan hjelpe i HMS arbeidet i ditt borettslag. Les også artikkelen brannverndokumentasjon.