Aabv

Våre tjenester

Kurs og opplæring

Ålesund Brannvesen tilbyr kurs til kommunale brannvesen, bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Klikk på ikonet under og les mer om kursavdelingen.  Klikk her for påmelding

kurs  
   

 

Beredskapsavdelingen

oppgaver er innsats under brann og redning. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver.

Oppgaver ved brann og eksplosjon

 • livredning
 • brannslokking
 • røyk-, gass-, og kjemikaliedykking
 • redning og innsats til sjøs (RITS)
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til  industrivern og nabokommuner

Oppgaver ved ulykker, klimabaserte hendelser og nødhjelp

 • assistanse ved trafikk- og tunnelulykker
 • frigjøring av fastklemte personer
 • redningsdykking/isdykking
 • overflateredning i elv, vann og sjø
 • klatretjeneste, tau- og høyderedning
 • akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurennsing)
 • lenseoppdrag på land og i båt
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til politi, helse og andre kommuner.

I tillegg til vanlige beredskapsoppgaver har vi forskjellige samarbeidsformer og nasjonale avtaler som inngår i våre tjenester. Klikk på ikona under og les mer der.

                                                                                                                                                                                                                               tung redning  

 Tung redning beredskap

Tung redning handler om å ta hånd om skadde og fastklemte personer der tunge kjøretøy er involvert. Tung redning stiller ofte helt andre krav til innsatspersonellet når det gjelder valg av metode for frigjøring av skadde pasienter. 

Ålesund brannvesen KF iverksatte tungredningsberedskap i 2011. Klikk på ikonet forran for mer informasjon.

     
 båt  

Redningsinnsats til sjøs (RITS)

Ålesund brannvesen KF er et av 7 brannvesen som har opptrent personell med særlig kompetanse og trening for å utøve redningsinnsats til sjøs (RITS). 
Klikk på ikonet forran for mer informasjon.

     
 IUA  

Interkommunal utvalg mot akutt forurensing (IUA).

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

I samarbeidet for IUA Sunnmøre inngår kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

     
 rvr  

 Restverdiredning (RVR)

Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.

Ved Ålesund brannvesen og andre større brannvesen i Norge er det med støtte fra forsikringsselskapene bygd opp spesialbiler for skadebegrensning/restverdiredning. RVR-enheten er bemannet med spesielt utdannet personale fra brannvesenet

     

   

Brannforebyggende avdeling

skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Ålesund skal oppleve trygghet.  Brannforebyggende arbeid er et nasjonalt satsingsområde.

Informasjon, veiledning, feiing, brannsyn og pålegg skal forhindre situasjoner som kan føre til brann.

Brannforebyggende avdeling har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker gjennom:

 • Analyse og fortolkning av statistikk, hendelser og det generelle brannbildet
 • Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Tilsyn i særskilte brannobjekter, som pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler.
 • Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg, samt brannfarlige og eksplosive 

I tillegg til vanlige forebyggende oppgaver har vi forskjellige samarbeidsformer og oppgaver som inngår i våre tjenester. Klikk på ikona under og les mer der.

 

   
 feiing  

Feiing og tilsyn

arbeider hele året rundt og gjennomfører feiing av pipe og tilsyn av ildsted i boliger i Ålesund, Sula og Giske. 

Klikk på ikonet forran for mer informasjon.

 

   
 kontroll  

 Kontroll av håndslokkere.

Alle som er eier av en bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler i hver etasje, og minst et pulverapparat eller skum/vannapparat/brannslange eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende kapasitet. De samme reglene gjelder for hytter og sommerhus. 

Oversikten over kompetente virksomheter kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no.

 BjørnisLOGO

 

 Brannbamsen BJØRNIS

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.

Klikk på ikonet forran for mer informansjon.

 redn.vest  

 Utleie av redningsvester

Har du behov for redningsvest?
Ta kontakt med Ålesund brannkorpsforening ved Ålesund brannstasjon på Volsdalsberga, vi har regningsvester til leie, for både barn og voksne.

Klikk på ikonet forran for mer informansjon.