Aabv

Feiing

Feiing av skorstein reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år.

Nytt ildsted

Monterer du nytt ildsted må du melde fra til Ålesund brannvesen.

Restverdiredning - RVR

Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.

Utleie av redningsvester

Har du behov for redningsvest? Ta kontakt med Ålesund brannstasjon, vi har regningsvester til leie, for både barn og voksne.

Det interkommunale brannvernet

Det Interkommunale Brannvernet består av kommunane Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal.

Kurs og opplæring

Ålesund Brannvesen tilbyr kurs til kommunale brannvesen, bedrifter, institusjoner og privatpersoner.

Tilsyn av fyringsanlegg

Feieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. Tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal gjennomføres minimum hvert fjerde år.

Kontroll av pulverapparat og håndslokkere

Spjelkavik brannstasjon er betjent kun med beredskapspersonell. Som et forebyggende tiltak tilbyr de årlig kontroll av brannslokkere og pulverapparater når de har anledning. De kan fra tid til annen være ute på oppdrag og øvelser. Da er stasjonen ubetjent og her er ingen som kan ta denne type arbeid.

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Tung redning

Ålesund brannvesen etablerer beredskap innen Tung Redning (Heavy Rescue). En katastrofeenhet med spesielt egnet utstyr for kompliserte, langvarige og ressurskrevende ulykker.