Aabv

Befaring på campingplasser

Volsdalen camping 2018Forebyggende avdeling  gjennomførte mandag og tirsdag denne uka,  en befaring på de aller fleste campingplassene i kommunene: Ålesund, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal (Valldal).

Her hadde vi fokus på informasjon til eier og besøkende, og det ble delt ut brosjyre med brannforebyggende info.
I følge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skal det være minst 3 meter mellom campingvogner og bobiler, men det er viktig å påpeke at det er campingplassen selv som bestemmer avstand. Eks. er det på flere campingplasser i Valldal, beskrevet at avstanden skal være 4 meter.

De aller fleste eiere av campingplassene har laget en plan for plassering av campingvogner og bobiler, og er flink til å overholde dette. Det er viktig at eier prioriterer å informere om dette, og at det foretas kontroll på kvelden, slik at en sikrer at avstandene er riktig.
Vi informerte også om at folk må sjekke om røykvarsleren (påbudt) virker (etter kanskje flere uker/mnd borte fra hytta/vogna).

Tips: Sjekk alltid om røykvarsler virker, når du kommer til hytta/vogna. For de som bruker gass, er det også viktig å sjekke at gassmåler er i orden. Det skal også være fastmontert slokkeutstyr lett tilgjengelig.

Ellers hadde vi fokus på dette med bruk av åpen ild, på grunn av det er svært tørt i gress/vegitasjonen. Flere campingplasser hadde innført forbud mot bruk av engangsgrill og kulegrill (kull), og at det bare var lov å bruke gassgrill. Det er viktig at alle, både eier og gjester har fokus på brannsikkerhet.

Ønsker alle en fortsatt fin ferie på norske campingplasser.

Videregående kurs i tung redning til høsten

TungredningÅlesund brannvesen og Heavy Rescue Sweden arrangerer nytt videregående kurs i tung redning høsten 2018. Kurset gjennomføres i Ålesund 11-13.september 2018.
Tung redning handler om å ta hånd om skadde og fastklemte personer der tunge kjøretøy er involvert. Tung redning stiller ofte helt andre krav til innsatspersonellet når det gjelder valg av metode for frigjøring av skadde pasienter.Skadepotensialet kan være mye større ved slike ulykker, noe som gjerne stiller andre krav til både teknikk, taktikk og utstyr som benyttes ved innsats.

Hovedmål:
Gi deltakerne bedre forutsetning til å kunne utføre avanserte rednings innsatser på en sikker, trygg og effektiv måte.

Innhold:
Avanserte løfte og frigjørings metoder som:

  • Buss på side i helling
  • Buss på tak
  • Lastebil på side
  • Lastebil på tak

Forkunnskaper, pris og påmelding:
Det kreves gjennomført grunnkurs tung redning pris kr 13.900,- pr. deltaker og påmelding gjøres via linken med frist 09.august 2018.

Velkommen!

Økende skogbrannfare

GrillplassTørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Geir Thorsen.

Vær aktsom!

Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Bålforbudet
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Eventuell dispensasjon kan søkes på mail til .

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger.

Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. – Jeg kan vanskelig se for meg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, sier brannsjef Geir Thorsen. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Grilling
- Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig, sier brannsjef Geir Thorsen.  Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved brann eller ulykke ring 110.

Kort oppsummert

Kort oppsummere har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Les mer om brannsikkerhet på sikkerhverdag.no.

Kontaktperson:
Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund, Giske og Haram kommune.

Rits-øvelse ombord i turistskip ved kai i Ålesund 28.06.18

Ritsøvelse Balmoral ved kai28.juni ble det gjennomført RITS-øvelse ombord i turistskipet Balmoral. Alle i Rits-gruppen fikk øve på sine oppgaver. Ritsleder øvet på oppgaver under utrykning og på bro. Det å være røykdykkerleder på en større øvelse ombord i Balmoral et stort passasjerskip er både krevende og slitsomt. Samhandling med skipets besetning og brannmannskapet, lede røykdykkerne og lese "fire plan" er vitkig trening. Det ble også øvet med høyderedskap - stigeøvelse da skipet lå til havn.

Takk for godt gjennomført øvelse :-)

Høyderedskap Balmoral ved kai  

 

Bålforbod er oppheva frå og med fredag 15. juni 2018

Pølsebål anetteSidan måndag 28. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i kommunane Ålesund, Giske og Haram oppheva for denne gong.


 

Rikeleg med nedbør

Det er venta rikeleg med nedbør som gjer at gras og anna vegetasjon er fuktig og byrjar å bli grønt slik at brannfaren ikkje lenger er like stor.

Vi vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og mark, utan løyve frå brannsjefen.

Etter fleire veker med tørt og varmt vér har plantar og buskar vekse fort.

No gjeld det ordinære bålforbodet.

Brannvesenet minner om at det i perioden 15. april til 15. september generelt ikkje er lov å gjere opp bål ute i naturen.. Du kan grille i din eigen hage eller grille på egna plassar i for eksempel parkområde eller i strandkanten. Det finns og kommunalt tilrettelagte grill- og bålplassar, som kan nyttast hele året. Det er tillatt å gjere opp eld der det klart ikkje kan medføre brann. All bålbrenning blir gjort på eige ansvar.

Geir Thorsen
Brannsjef