Aabv

Åpen dag på brannstasjonen 23. september 2017

åpen dag 2016Vi avslutter brannvernuka i uke 38 med åpen dag på Ålesund brannstasjon lørdag 23. september kl. 11-14. Brannbamsen Bjørnis vil selvsagt også komme innom. Velkommen!

Åpen dag er et populært arrangement fylt med fart og spenning til glede for både store og små. Vi gir informasjon om brannsikkerhet i hjemmet og har alltid overraskelser til barna. Flere tusen besøkende kommer vanligvis innom dette arrangementet.

Åpen dag på Ålesund brannstasjon er en del av den nasjonale Brannvernuka som er et samarbeid mellom brannvesenet, Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. Brannvernuka kan du lese mer om på http://www.brannvernuka.no/

Over 2 utrykkinger pr. måned

kjøkkenbrann I følge statistikken har Ålesund brannvesen hatt 19 utrykkinger  så langt i år, til hendelser som komfyren har vært årsaken til, det vil si over 2  utrykkinger pr. måned. 

Det vi ser, er som i resten av landet, unge mennesker som lager seg mat på komfyren når dei kommer hjem sent fra fest. Da er de ofte ikke våken eller edru nok til å bruke komfyren. 

«Den svartbrente pizzaen» er et typisk scenario. Den giftige røyken fra svidd mat er farlig å puste inn og skulle man være maks uheldig kan det ende med døden. Komfyrbranner var skyld i over halvparten av alle branner og branntilløp i Norge i fjor, og det er de unge og også eldre som oftest står bak. Derfor må vi rette vårt forebyggende arbeid spepsielt mot disse gruppene. 

I Ålesund var det heldigvis ingen som omkom som følge av brann i 2016, men hele 6 personer ble skadet i branner. Det var også ett kjæledyr som døde i brann i Ålesund i 2016. I tillegg måtte brannvesenet aktivt redde minst to personer fra bygninger der brannvesenet ble varselet og fikk avverget at det gikk galt. Totalt sett reddet Ålesund brannvesen 14 personer som ikke kunne redde seg selv fra komme til skade i branner, drukning, ulykker eller hjertestans.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det var 40 dødsbranner i Norge i fjor. I 2016 startet totalt 57 % av alle boligbranner på kjøkkenet.  

Her er statistikk for Ålesund brannvesen

komfyrbranner statistikk 1  
   

 

 

 

 

Branningeniør / branninspektør

brannverndokÅlesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune.

Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter 100% faste stillinger som:  

Branningeniør / branninspektør

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt avdelingsleder Øyvind Seth tlf: 70 16 32 14/410 46 207.

Søknadsfrist: 31.08.2017

Brannforebyggende forum 2017

Forebyggende 2017Det er nå klart for påmelding til "Brannforebyggende forum 2017" som i år skal arrangeres av Ålesund brannvesen KF i Ålesund 12 - 13. september. Meld deg på allerede i dag!

Brannforebyggende forum er en faglig konferanse for personer som arbeider med brannforebyggende-, og informasjonsoppgaver i brann- og redningsvesen. Programmet er sammensatt slik at det bør være interessant for brannkonsulenter, kommunale beredskapsledere, forsikring og myndigheter innenfor brann og sikkerhet.

Invitasjon med endelig program finner du her: pdfBrannforebyggende_forum_2017.pdf

Vi håper at flest mulig setter av disse datoene og ønsker dere velkommen til Ålesund -
Norges vakreste by :-)

 

Brannforebyggende kampanje "Bry deg før det brenner"

Bry deg før det brenner 2017Ålesund brannvesen deltar også i år på kampanjen «Bry deg før det brenner»-i tidsrommet 9.-16. juni. Kampanjen henvender seg til pårørende av hjemmeboende eldre, og handler om enkle tiltak vi kan gjøre for at aldrende foreldre/besteforeldre skal kunne være trygge hjemme. Bakgrunnen er som kjent at eldre er en utsatt risikogruppe når det gjelder brann. 

Årets kampanje kommer i Bjørnis-innpakning, og rettes først og fremst mot barnefamilier, dvs. barna og deres foreldre. Barna er våre beste brannvernambassadører, og det er ikke lett for foreldre å si «nei» når barna ber dem sjekke røykvarsleren hos bestemor og bestefar. Ønsket vårt er at det å gjøre noe ekstra for brannsikkerheten hos besteforeldrene, rett og slett blir en liten familieaktivitet. 

Ålesund brannvesen vil bli å finne på AMFI Moa kjøpesenter  der de vil informere og dele ut foldere om brannsikkerhet til både voksne og barn. Vi ser frem til å treffe akkurat deg!