Aabv

Brannkorpset på kirketrappa 1904 470pxÅlesund brannvesen ble etablert i 1864.  Se brosjyren Ålesund brannvesen 1864-2014, som ble laget i  forbindelse med Ålesund 150 års jubileet vårt.

I fyr og flammeDet ble også i anledning 150 års jubileet bokslipp av boka "I FYR og flamme", skrevet av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten. En fantastisk innholdsrik og flott bok.

Vi har fremdeles endel bøker på lager. Så hvis du ønsker kan du bestille boken her, ved å klikke på knappen nedenfor. I mailen må du opplyse om Navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å bestille. Faktura blir sendt i posten. Pris kr 298,-.

bestill her

 

 


Et velfungerende brannvesen

Et velfungerende brannvesen er av grunnleggende betydning for samfunnets evne til å kunne håndtere også ekstraordinære hendelser. I henhold til lov 14. juni 2002 nr. 20 om brann- og eksplosjonsvern skal kommunen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Organisering

Ålesund brannvesen har totalt tolv brannstasjoner. Disse er:

 • Ålesund brannstasjon
 • Spjelkavik brannstasjon
 • Steinshamn brannstasjon
 • Sjøholt brannstasjon
 • Skodje brannstasjon
 • Brattvåg brannstasjon
 • Fjørtoft brannstasjon
 • Haramsøy brannstasjon
 • Lepsøy brannstasjon
 • Flemsøy/Skuløya brannstasjon
 • Søvik brannstasjon
 • Vatne brannstasjon

Hovedbrannstasjonen ligger på Volsdalsberga, ca. 1 km. fra bysentrum. Her er i tillegg til beredskap også brannvesenets administrasjon, forebyggende avdeling og kursvirksomhet lokalisert. 

Se kart som viser hvor brannstasjonene er.


Administrasjon

Administrasjonen i Ålesund brannvesen KF består av brannsjef og stab. Administrasjonen koordinerer foretakets drift i samarbeid med de ulike avdelingene. Videre ivaretar administrasjonen interne oppgavene som budsjett, rekneskap, fakturabehandling, post, arkiv, personal og lønn etc.

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen består av seksjon utrykning, og er fordelt på disse stasjonene:

 • Hovedbrannstasjonen - Nivå 1: Brannstasjon med kasernert personell i vakt gjennom hele døgnet
 • Spjelkavik brannstasjon - Nivå 1: Brannstasjon med kasernert personell i vakt gjennom hele døgnet
 • Steinshamn brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Sjøholt brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Skodje brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Brattåvg brannstasjon - Nivå 2: Brannstasjon med minimum 16 mannskap deltid uten vaktordning men med utrykkingsleder på vakt
 • Fjørtoft brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Haramsøy brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Felmsøy/Skuløya brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Søvik brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Vatne brannstasjon - Nivå 3: Brannstasjon med minimum 10 mannskap deltid uten vakt
 • Ona branndepot - Nivå 4: Branndepot uten/med faste mannskap
 • Sandøy branndepot - Nivå 4: Branndepot uten/med faste mannskap

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Brannforebyggende avdeling

Vår hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller på byens utesteder, tilsyn på kjøpesentere og bedrifter eller informasjon til byens innbyggere om hvordan de selv kan forebygge ulykker.

Brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende arbeid i henhold til brannlovgivningen. Det består hovedsaklig av tilsyn og informasjon.

Vi utfører tilsyn på følgende områder:

 • Tilsyn i særskilte brannobjekter  - utføres med den hyppiget regelverket beskriver. Vi benytter ulike tilsynsvarianter fra egenerklæringer til mer omfattende systemtilsyn. Definisjoner på særskilte brannobjekter er utarbeidet.
 • Tilsyn på fyringsanlegg - utføres i hht gjeldene feie- og tilsynsordning. Service-erklæringer som beskriver tjenestekvalitet er utarbeidet.

Brannforebyggende avdeling har to ansvarsområder:

 • Brannforebyggende arbeid utføres av kvalifisert brannforebyggende personell.
 • Feiing og tilsyn på fyringsanlegg utføres av kvalifiserte feiere.

IUA

Sunnmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

Kurs og opplæring

Kursavdelingen tilbyr en rekke faste kurs innen brann og sikkerhet, og kan ved behov skreddersy kurs.  

110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund.

Styret i Ålesund brannvesen KF 

Kommunestyret i Ålesund har valgt følgende styre for Ålesund brannvesen KF, dette ble gjort den 12.12.2019

 Medlemmer  Personlig vara
 Asgeir Berg (Frp), Leder Wenche Gausnes Aasen (Frp)
 Eivind Davik (Sp), Nestleder Karoline Stette (Sp)
 Tove Nygård (Ap) Njål Bele (Ap)
 Inger Synnøve Remme  Anne Mette Liavaag
Øystein Bjørkavåg (Ansattrep.) Torgeir Rokkones

Tekst kommer

Hvem svarer på hva i brannvesenet ?  Her er en oversikt på hvem som kan hjelpe deg videre til det du lurer på.

Alarmovervåkning

Har du spørsmål om alarmovervåkning, ring 70 11 99 99 eller send mail til :

Besøk på brannstasjon

Vanligvis tar vi ikke mot skoler og barnehager her på stasjonen. En gang i året inviterer vi alle barnehagene i Ålesund på "Bjørnis" dag og en gang i året gjennomfører vi åpen dag på brannstasjonen der alle er hjertelig velkommen.

Brannfarlig vare og branntekniske spørsmål

Spørsmål ang brannfarlig vare og branntekniske vurderinger i byggesaker o.l. besvares og behandles av personell på forebyggende avdeling.

 • Avdelingsleder Sindre Egeness mob. 906 77 558
 • Branningeniør Fredrik Steffenssen mob. 926 44 317 
 • Seksjonsleder Øystein Bjørkavåg mob.480 18 929 

Restverdiredning og Akutt forurensing

Spørsmål vedrørende restverdiredning - RVR og Akutt forurensing - IUA besvares av Rådgiver Ole Jonny Flydal tlf: 70163217 / 90014440 Epost:

Faktura

Spørsmål ang. faktura utsendt fra Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF besvares av 
Else Bruland på tlf 70 16 32 34. Mail kan sendes til

Feiing, piper og ildsteder

Spørsmål ang. feietjenesten besvares av:

Seksjonsleder Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen tlf 970 93 135
Mail kan sendes til

Fyrverkeri

Spørsmål ang. fyrverkeri besvares av personell på forebyggende avdeling.

Avdelingsleder Sindre Egeness Mob. 906 77 558 eller mail til

 

Kurs og øvelser

Spørsmål om kurs og opplæring besvares av seksjonsleder Bjørn Rasdal på tlf 70 16 32 40.
Mail kan sendes til  

Utleie av brannmateriell

Spørsmål ang utleie av brannmateriell besvares av Matrialforvalter Odd Arne Tafjord Pedersen på telefon 70 16 32 37 Mail kan sendes til:

 

Utleie av redningsvester

Det er Ålesuund brannkorpsforening som står for utleie av redningsvester, de kan lånes på brannstasjonen på Volsdalsberga. Bare å komme innom helst i åpningstiden 0900 - 1500. Spørsmål ang utleie av redningsvester besvares  på tlf 70 16 32 00.

 

Ta kontakt

 Besøk oss

Faktura-adresse

 • Telefon: 70 16 32 00 (sentralbord Volsdalsberga)
 • Telefon: 70 16 32 45 / 409 05 136 Spjelkavik brannstasjon
 • E-post:
 • Post: Ålesund brannvesen KF, Sjømannsveien 1B, 6008 Ålesund
 • Ålesund brannstasjon, Sjømannsveien 1B.
 • Spjelkavik brannstasjon, Gøtevegen 5.

Ålesund Brannvesen KF, Ålesund kommunes fakturamottak,
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Org.nr. 987 780 657

Vi mottar gjerne EHF og også faktura på e-post
 

Ansatte

Administrasjon

   
Geir Thorsen - Brannsjef
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289
E-post:

Johnny Stølen - Varabrannsjef
Tlf.: 70 16 32 24 / 915 12 225
E-post: 

Kim-Andrè Breivik - Avdelingsleder Stab
Tlf.: 70 16 32 48 / 977 66 771
E-post:

Else Bruland - Seksjonsleder Administrasjon
Budsjett, regnskap
Tlf.: 70 16 32 34
E-post:

Marita Haram - Konsulent
Sentralbord, arkiv
Tlf: 70 16 32 35
E-post:

Harriet Slotsvik- Konsulent
Faktura, HMS, Sosiale medier
Tlf: 70 16 32 33
E-post: 

Drift og Logistikk

   

Vidar Bakke - Seksjonsleder Drift og logistikk
Tlf.: 70 16 32 16 / 977 33 177
E-post:

Odd-Arne Pedersen - Materialforvalter Drift og logistikk
Tlf. 70 16 32 37 / 922 64 218
E-post:
 

Kurs

   

Bjørn Rasdal - Seksjonsleder kurs
Tlf: 70 16 32 40 / 918 71 436
E-post:  

Joakim Hansen
Tlf: 70 16 32 41 / 913 101 86
E-post:

Aleksander Abbedissen - Kursinstruktør
Tlf 70 16 32 14 / 99 57 00 87
E-post:

Beredskap

   
Arne Sigurd Hansen - Avdelingsleder beredskap
Tlf.: 70 16 32 20 / 976 16 056
E-post: 

Gisle Skrede - Seksjonsleder beredskap heltid
Tlf.: 70 16 32 47 / 911 33 199
E-post:  

Aleksander Gill - Seksjonsleder beredskap deltid
Tlf: 70 16 32 15 / 970 76 097
E-post: 

Tilsyn  - Forebyggende 

   

Sindre Egeness - Avdelingsleder forebyggende 
Tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558
E-post:  

Øystein Bjørkavåg - Seksjonsleder forebyggende
Tlf.: 70 16 32 19 / 480 18 929
E-post:  

Fredrik Steffenssen - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 13 / 926 44 317
E-post:

William Bernt Ekeli - Branningeniør
Tlf.: 70 16 32 12 / 94 52 53 10
E-post:

Agnete Topp - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 38 / 415 59 56 64
E-post:  

 

Arnold Rørstad - Branningeniør
Tlf: 70 16 32 09 / 905 77 715
E-post: 

Jens Arne Hovland - Branninspektør
Tlf: 70 16 32 06 / 926 20 320
E-post:
 

Feiing og tilsyn

   

Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen - Seksjonsleder feiing
Tlf: 70 16 32 50 / 970 93 135
E-post:  

   

Akutt forurensing/ Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) / Restverdiredning (RVR)

Ole Jonny Flydal - Leder miljøberedskap 
Tlf.:70 16 32 17 / 900 14 440 
E-post:

 

 

Brannstasjon

Koronavirus - Pandemi (vi er  nå i fase 2)

Vi må gjøre alt vi kan for å redusere smitte. Vask hendene ofte og grundig.

Følg med på nettsiden til Ålesund kommune og Ålesund kommune faceboook for meir informasjon og utviklinga av pandemien. Følg også med i nyhetene og vi ber dere instendig til å følge myndighetenes råd  Folkehelseinstituttet.

Ledelsen i Ålesund brannvesen har i dag 12 mars 2020 med øyeblikkelig virkning,  innført fase 2 i forhold til pdfKritisk_hendelse_Pandemi_Ålesund_brannvesen_KF.pdf
Det er viktig å merke seg at alle tiltak som ble innført i fase 1 videreføres. Videre må en merke seg at «stengt stasjon» gjelder alle stasjoner, også deltidstasjonene.

VIktig informasjon til alle ansattepdfInformasjon_til_alle_ansatte_i_Ålesund_brannvesen_KF_i_forbindelse_med_Covid-19_12032020.pdf 

Spørsmål, ta kontakt med din seksjonsleder/avdelingsleder.

Koronavirus viktig melding

MinGatbrann

MinGat er det verktøy Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral bruker for arbeidsplanlegging og utarbeide en aktivitetsstyrt bemanningsplan. Logg deg inn på minGatBrann her 

 

Outlook - lese jobbmail hjemmefra.

For å finne innlogging til outlook mailen til ansatte i Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral, må du nå logget inn på MinGat, deretter klikker du på denne pilen eksterne lenkertil høyre på startsiden.

HMS-System - LANDAX

Ansatte i Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral kan logge inn på vårt HMS-system Landax her

Valgt ansattrepresentant

Øivind Nilsen er ansattrepresentant i styret og Øystein Bjørkavåg vara.

RVR-skjema 

Ved alle RVR-oppdrag er det viktig å melde inn oppdraget og fylle ut skjemaet nedenfor.
Dette skjemaet er elektronisk og kan fylles ut og sendes inn direkte.

pdf RVR-skjema